SPC ลายหินอ่อน


                                  
 
 Eastman
ราคา 490.- / ตร.ม.
ความหนา 5มม. 122* 179*5 mm 10pcs/Box 2.196 Sq.ms
                                  
 UNIQUE
ราคา 520.-/ ตรม.
ความหนา 5 มิล ขนาด 610" * 310" จำนวน : 12 แผ่น/กล่อง
พื้นที่ : 2.2692 ตารางเมตร/กล่อง
                                 
 FINENESS
ราคา 550.-/ตรม.
หนา 5.5 มิล ขนาด : 60 x 30 เซนติเมตร จำนวน : 12 แผ่น/กล่อง
พื้นที่ : 2.30 ตารางเมตร/กล่อง
                                     
 RECTANGO
ราคา 550.-/ตรม.

หนา 5.5 มิล ขนาดแผ่น : 60 x 30 Cm จำนวน : 8 แผ่น/กล่อง
พื้นที่ : 1.49 ตารางเมตร/กล่อง
                                 
 DILO
ราคา 520.-/ตรม.
หนา 5 มิล ขนาด : 60 x 30 เซนติเมตร
จำนวน : 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ : 1.80 ตารางเมตร/กล่อง
                                   
 KRONE'
ราคา 500.-/ ตรม.
ความหนา : 5 มิล (ixpe 1 mm) ขนาดแผ่น : 304.8x 609.6 mm. ขนาดบรรจุ : 13 แผ่น (2.787 ตรม.)
                                
 Rococo
ราคา 600.- / ตรม.
หนา 5.3 มม. ขนาดแผ่น 300*600 *5.3 มม / 1กล่อง : 12 แผ่น :2.22 ตรม.
 
 
                                       
          
 ผลงานการติดตั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 

Simpurity

ARMSTRONG รุ่น SIMPURITY มีจำหน่ายทั้งชนิดแผ่นและแบบม้วน ความหนา 2 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Pastell

ARMSTRONG รุ่น PASTELL มีจำหน่ายทั้งชนิดแผ่นและแบบม้วน ความหนา 2 มม. ขนาด 2.00m.*16-20 m.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Accolade

ARMSTRONG รุ่น ACCOLADE PLUS โดยมีจำหน่ายทั้งชนิดแผ่นและม้วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Starlux

ARMSTRONG รุ่น SATARLUX โดยมีจำหน่ายทั้งชนิดแผ่นและม้วน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Rectango 5502

Rectango ความหนา 5.5 มม. (4 มม. + 1.5 มม. IXPE Foam Underlay)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿550 ฿550
 

 

Stone Locky

กระเบื้องยางลายหิน Stone Locky

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Stone Lava

กระเบื้องยางลายหิน Stone Lava

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Granito

กระเบื้องยางไวนิล Stone Granito

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SPC หินอ่อน Dilo

ความหนา 5 มิล ขนาดแผ่น : 60 x 30 เซนติเมตร จำนวน : 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ : 1.80 ตารางเมตร/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿520 ฿520
 

 

ปูนเปลือย Smartmatt

ความหนา : 5.5 มิลลิเมตร (SPC 4 +IXPE 1.5) ขนาดแผ่น : 300 x 600 mm (12″x 24″)ผิวเคลือบ : 0.5 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 8 แผ่น (1.4864 ตรม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ลายหินAJ

ขนาด : กว้าง 45 x ยาว 45 ซม. ความหนา : 3.0 มม. ผิวเคลื้อบ : 0.3 มม. บรรจุ 16 แผ่น / 3.34 ตรม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ลายหินDynoflex

ขนาด 45.5×45.5 ซม.หนา 2 มม. บรรจุกล่องละ 5.18 ตรม.(25 แผ่น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Dilo ลายหินอ่อน

หนา : 5 มิลลิเมตร (ชั้นกันสึก 0.5มิลลิเมตร) ขนาด : 60 x 30 เซนติเมตร จำนวน : 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ : 1.80 ตารางเมตร/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿520 ฿520
 

 

480

Rectango รุ่น Nature Plus (ลายสาน) ขนาด 18.5"x18.5" ความหนา 3.0 มิล 1 กล่อง =3.31 ตรม./15 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

STAR COLLECTION 60

STAR COLLECTION 60 ขนาด600m x600m x2.0mm PUR 20 แผ่น/กล่อง / 7.20 ตารางเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

ปูนเปลือย Rectango

RECTANGO ราคา 490.-/ตรม. Vinyl LVT หนา 3 มิล Size: 470 x 470 (18.5″x18.5″) Thickness: 3.0 mm / Wear Layer 0.3 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Krone

กระเบื้องยางลายหินขัด รุ่นคลิกล้อค ขนาดแผ่น : 304.8 x 609.6 mm ความหนา : 5 มิล โฟมรอง IXPE ผิวเคลือบ : 0.3 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 15 แผ่น (2.787 ตรม.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿520 ฿520
 

 

Starflex รุ่น STAR COLLECTION

กระเบื้องยางลายหินขัด Starflex รุ่น STAR COLLECTION หนา 2.0 มม. ขนาด 457.2 x 609.6 มม. PUR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Best Seller

RHM-E02MC

T.Thickness 5.3 mm Wear Layer 0.3 mm Size : 118x590(4.6"x23.2") 1 box = 1.26 sqm 18 sheets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

Best Seller

RHM-W23MC

T.Thickness 5.3 mm Wear Layer 0.3 mm Size : 118x590(4.6"x23.2") 1 box = 1.26 sqm 18 sheets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

Best Seller

RHM-W25MC

T.Thickness 5.3 mm Wear Layer 0.3 mm Size : 118x590(4.6"x23.2") 1 box = 1.26 sqm 18 sheets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

Smartmatt

WOOD TEXTURE ขนาด : 22.23 x 121.29 x 0.55 ซม. ความหนารวม : 5.5 มม. (4มม. +1.5 มม.แผ่นรอง) ความหนาชั้นกันรอยขีดข่วน : 0.5 mm จำนวนชิ้นต่อกล่อง : 8 pcs/ Box จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง : 8 pcs/ Box จำนวน ตร.ม. ต่อกล่อง : 2.16 sq.m. /Box

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿580 ฿580
 

 

R330 ลายหิน รุ่นกาว

ราคา 400.- / ตรม. ความหนา : 3.3 mm x 304x609 (12"x24") 18 pcs/Box : 3.34 Sqm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿400 ฿400
 

 

R330 รุ่นกาว

ราคา 390.- / ตร.ม. ความหนา 3.30 มม. ขนาด 15.24 x 91.44 ซม. 1box = 3.34 sqm 24 sheets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿390 ฿390
 

 

Best Seller

MS128 Eastman

ราคา 490.- / ตร.ม. ความหนา 5 มม. 122* 108*5 mm (4+1 ixpe ) 10pcs/Box 2.196 Sq.ms

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

SPC ลายหินอ่อน Rococo

ราคา 590 .- / ตรม. T.Thickness 5.3 mm Wear Layer 0.3 mm Size : 300*600 *5.3 mm 1 box = 2.22 sqm 12 sheets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

Inovar 7 มม.

790 .-/ ตรม. Size: 225*1420*7 mm. Wear Layer 0.5 mm. บรรจุ: 1.92/6 แผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790 ฿790
 

 

Best Seller

Eastman

ราคา 490.- / ตร.ม. ความหนา 5มม. 122* 108*5 mm(4+1 ixpe) 10pcs/Box 2.196 Sq.ms

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿490 ฿490
 

 

Best Seller

ทีมติดตั้ง

รับติดตั้งกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ ลายหินอ่อน ลายก้างปลา พรม, ออฟฟิศ สำนักงาน บริการปูพื้นกระเบื้องยางโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก รวมถึงที่พักอาศัย โดยทีมงานมืออาชีพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿90 ฿90
 

 

New

ACCESSORIES

อุปกรณ์จบงานสำหรับกระเบื้องไวนิลลายไม้ ผลิตจาก PVC หุ้มด้วยฟิล์มลายไม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้